Jantar Manta

Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_04Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_05Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_06Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_07Jaipur Observatory, UORV02P09_09Jaipur Observatory, UORV02P09_10Jaipur Observatory, UORV02P09_11Worlds Largest Sundial, Vrihat Samrat Yantra, Jaipur Observatory, UORV02P12_10Jaipur Observatory, UORV02P12_10BAstronomical Instruments, Jaipur Observatory, UORV02P12_11Jaipur Observatory, UORV02P12_11BJaipur Observatory, UORV02P12_12
Go to lightbox