Tiger Balm Gardens

Tiger Balm Gardens entrance, CAGV01P03_05Tiger Balm Gardens, statues, gorilla, Buddha, CAGV01P03_06Tiger Balm Gardens, Summo Wrestlers Statue, tower, Buddha, CAGV01P03_07Entrance to Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV01P01_08Pavilion, Water fountain, Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV01P01_09Pagoda, Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV01P01_11Pagoda, Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV01P01_12Pagoda, Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV01P01_13Tiger Balm Gardens, 1973, 1970s, CHHV01P08_17Tiger Balm Gardens, 1973, 1970s, CHHV01P08_18Tiger Balm Gardens, 1973, 1970s, CHHV01P08_19Tiger Balm Gardens, 1973, 1970s, CHHV01P09_01Pagoda, Tiger Balm Gardens, 1971, 1970s, CHHV01P10_08Pagoda at Tiger Balm Gardens, 1971, 1970s, CHHV01P10_09Tiger balm Gardens, 1979, 1970s, CHHV01P11_14Tiger Balm Gardens, 1970, 1970s, CHHV01P12_12Tiger Balm Gardens, 1970, 1970s, psyscape, CHHV01P12_13Tiger Balm Gardens, 1970, 1970s, psyscape, CHHV01P12_14Tiger Balm Gardens, 1970, 1970s, CHHV01P12_16Pagoda Tiger Balm Gardens, CHHV01P13_02Tiger Balm Gardens, psyscape, CHHV01P13_05Tiger Balm Gardens, 1962, 1960s, psyscape, CHHV01P14_16Pagoda, Tiger Balm Gardens, 1962, 1960s, CHHV01P14_17White Deer, Tiger Balm Gardens, AMAV03P14_01Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_07Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_08Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_09Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_10Sumo Wrestlers, Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_11Deer, bull statue, artwork, Water Fountain, aquatics, Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_12Statue of Liberty, Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_13Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_14Dragons, Creatures, path, birds, Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_15Tiger Balm Gardens, CAGV01P02_16Tiger Balm Garden, Torii Gate, people, CAJV03P13_13Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV02P01_06Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV02P01_07Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV02P01_08Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV02P01_09Tiger Balm Gardens, 1968, 1960s, CHHV02P01_10
Go to lightbox